شکلات شیری ریل شکلانته 1 کیلویی

290,000 تومان

شکلات شیری ریل شکلانته :

شکلانته، طعم اصیل شکلات های ریل بلژیکی تولید شده در ایران است. شکلات ریل از ترکیب خمیر کاکائو و کره کاکائو تهیه می شود. این محصول برای ساخت شکلات های دست ساز با مغزی های مختلف دلی و ویوافیل مناسب است. همچنین می توانید از شکلات های ریل در تهیه ترافل و فیگورهای تو خالی استفاده کنید.

 

شکلات شیری ریل شکلانته
شکلات شیری ریل شکلانته 1 کیلویی

290,000 تومان