طرح تجاری بوتیک شکلات

  5,000,000 تومان

  راه‌اندازی بوتیک شکلات صرفاً نیاز به منابع مالی و فیزیکی ندارد. بلکه مهمتراز منابع مالی یک طرح تجاری شسته رفته + کوچ های کاربلد در این زمینه می باشد.

   

  بسته طرح تجاری بوتیک شکلات شامل :

  1- بسته تحقیقات بازار

  2- بسته کامل بیزینس پلن

  3- bmc با جزئیات کامل سگمنت های نه گانه

  4- value proposition canvas  براساس مشاوره کوچ های فرین کوکوآ

  5- برنامه بازاریابی متناسب با تحقیقات بازار و نیچ مارکت

  طرح تجاری راه اندازی بوتیک شکلات
  طرح تجاری بوتیک شکلات

  5,000,000 تومان