پکتین 100 گرمی – Pectin

99,000 تومان

پکتین : استفاده از پکتین در شیرینی جات از این ماده در شیرینی ها و قنادی های به عنوان عمل تثبیت کننده و پرکننده، جلوگیری از کریستالیزاسیون شربت قند، ایجاد ژله و پودینگ ها، روکش دهی و شکل دهی به شیرینی ها و آب نبات ها و همچنین کنترل انرژی زایی غذاهای رژیمی استفاده می شود.

پکتین 100 گرمی
پکتین 100 گرمی – Pectin

99,000 تومان