گلوکز 300 گرمی زر

26,500 تومان

گلوکز 300 گرمی زر

گلوکز 300 گرمی زرقنادی یا گلوکز مایع ماده‌ای شیرین است که از آن در صنایع غذایی و جهت تولید انواع مربا، ژله و شیرینی استفاده می شود. تولید گلوکز قنادی از هیدرولیز ذرت صورت می پذیرد، البته گلوکز قنادی از مواد غذایی دیگری نیز قابل تهیه است.

گلوکز 300 گرمی زر
گلوکز 300 گرمی زر

26,500 تومان